Onderzoeksbureau Flycatcher is in 2000 ontstaan als spin-off van de Universiteit Maastricht. Inmiddels is Flycatcher uitgegroeid tot een middelgroot onderzoeksbureau met een enthousiast team van academisch geschoolde onderzoekers en innovatieve IT-specialisten. Het uitgangspunt is dat onderzoek aantoonbaar moet bijdragen aan het nemen van de juiste beslissingen op basis van betrouwbare, compacte en beleidsrelevante informatie. In onze visie zijn kennis en inzicht onmiskenbare succesfactoren voor alle organisaties, zowel profit als non-profit. We zijn actief in diverse sectoren en bestrijken een breed onderzoeksveld van evaluatie-onderzoek en werkbelevingsonderzoek tot communicatie-onderzoek en imago-onderzoek.

Flycatcher is in het bezit van een kwaliteitskeurmerk voor markt-, opinie- en maatschappelijk onderzoek (ISO 20252) en een kwaliteitskeurmerk voor Access panels (ISO 26362). Ook zijn we gecertificeerd volgens de milieunorm ISO14001.

We zijn lid van de Research Keurmerk Groep van de MOA en van de wereldwijde branchevereniging van onderzoeksbureaus ESOMAR. Verder zijn we kennispartner van de Stichting INK en het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en sponsoren wij de NPSO (Nederlandstalig Platform voor Survey Onderzoek).

Meer informatie leest u op www.flycatcher.eu.